Diccionari Bilingüe

Traductor Castellà↔Valencià

Nota

NOTA SOBRE EL TRADUCTOR

Esta és una versió preliminar i en proves del Traductor Castellà-Valencià, fet per Tomàs Miralles a instàncies del Patronat de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV), i es troba en procés d’ajust, correcció i millora. Per eixe motiu, poden aparéixer alguns erros de traducció, que aniran esmenant-se a poc a poc. Convidem a l’usuari a que comunique estos erros a la pàgina de contacte http://www.llenguavalenciana.com/contactar per a que siguen corregits quant ans.

Deu advertir-se també que qualsevol traductor, per perfeccionat que estiga, mai oferix una traducció perfecta del text original. Una volta realisada la traducció, recomanem que s'aplique al text traduït el corrector ortogràfic que pot trobar-se en http://www.llenguavalenciana.com/corrector/start, que es realise una revisió profunda de tot el text i que, en cas de dubte, se consulten els diccionaris bilingüe (http://diccionari.llenguavalenciana.com/bilingue/) i general (http://diccionari.llenguavalenciana.com/general/).

Diccionaris:
PròlecInstruccionsMetodologiaColaboradors